تمرین فردا نفت تعطیل شد/ آغاز تمرینات شاگردان منصوریان از روز جمعه