منصوریان: امیدوارم در عربستان هم پیروز باشیم/ الشباب درس خوبی به ما داد