حاج‌محمدی:این برد را فقط به کسانی که به ورزشگاه آمدند تقدیم می‌کنیم!