رضایی: حاصل تلاش بازیکنان را به گل تبدیل کردم/ در بازی برگشت نیاز نیست کار خاصی انجام دهیم