ضوابط ثبت‌نام کلاس‌اولی‌ها و سایر دانش‌آموزان اعلام شد