بیرانوند: امیدوارم فصل را با جام تمام کنیم تا خستگی در بدن‌مان نماند