مسئولان فدراسیون حتما کار داشتند که به ورزشگاه نیامدند | ما اهل گلایه نیستیم