دروازه‌بان ما باعث شد بیشتر گل نخوریم/ باید قدرتمندتر بازی کنیم