شهرداری و پترو در پلی‎آف/ مصدومیت 4 بازیکن گرگانی در رقابتی حساس