سپرده ۴۰میلیونی برای تسهیلات ۸۰میلیونی/ قسط ماهانه ۱.۱۵۰میلیون تومان