رئیس جمهور: تلاش دولت، معرفی چهره صلح‌طلب و متمدن ایرانیان به جهانیان است