سرمربی الاهلی: نتیجه می توانست برای تیم ما بدتر باشد