برتری نفت برابر الاهلی عربستان/ دومین پیروزی ایران بر عربستان