دومین تیم سعودی هم با شکست بدرقه شد/ برتری ارزشمند نفت مقابل الاهلی عربستان