بچه‌های فیلم‌های ترسناک، این روزها چه کار می‌کنند؟