قنبرزاده: می‌توانستیم گل‌های بیشتری به الاهلی بزنیم/ به بازیکنان پاداش می‌دهیم