قنبرزاده: شانس داشتیم، می‌توانستیم گل‌های بیشتری به الاهلی بزنیم