قنبرزاده: بدشانس بودیم و می‌توانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم