تشریح میزان توسعه پروژه های ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه در استان آذربایجان شرقی