خصوصی سازی ورزش حمایت شود/ اعلام نتایج واگذاری پرسپولیس و استقلال