دومین تیم سعودی هم با شکست بدرقه شد/ نفت هم راه پرسپولیس را رفت