شورای امنیت خواستار حضور بدون پیش‌شرط گروه‌های یمنی در مذاکرات ژنو شد