دانشگاه آزاد و پتروشیمی فینالیست لیگ‌برتر تنیس روی میز شدند