حاشیه دیدار نفت - الاهلی عربستان / اعلام خبر اشتباه از اسکوبورد و حضور حسنی‌خو