برتری نفت برابر الاهلی عربستان/ دومین نماینده ایران هم پیروز شد