بیلد: بایرن‌مونیخ با 100 میلیون یورو به دنبال هازارد