مدیرکل بنیاد شهید قم: جانبازان پشتوانه اصلی ولایت و نظام اسلامی هستند