نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با حضور بیژن زنگنه برگزار می‌شود