درگیری خاج محمدی و اوساما/ چینی‌ها طرفدار نفت شدند!