دیدار رییس جمهور با نخبگان، علما و ایثارگران استان آذربایجان شرقی