افخم: تیم مذاکره کننده ایران مقابل هرگونه زیاده خواهی ایستادگی می کند