مسئولان نگران مهاجرت عشایر به شهرها باشند/ اعتبارات کافی نیست