بیلد: بایرن مونیخ با 100 میلیون یورو به دنبال هازارد