ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسل آینده را در برابر توطئه‌های دشمن بیمه می‌کند