اردیبهشت دل انگیز شیراز با تئاتر به سر آمد/ «کچل بارون»تالار حافظ