آخرین وضعیت کشتی نجات از زبان خبرنگار العالم +ویدئو