بهره‌برداری و آغازعملیات اجرایی چندین طرح توسعه‌ای استان آذربایجان‌شرقی