ناکامی فینالیست‌‌های 3 فصل پیش/ شکست سنگین سئول در خانه