حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: دنیای امروز از حرف‌ها ...