صعود سراسری کوهنوردان کارگر کشور به قله «کاهار» البرز آغاز شد