فرمانده انتظامی آذربایجان غربی به رعایت ملاحظات حفاظتی در بانکها تاکید کرد