برتری نفت تهران برابر الاهلی عربستان در پایان نیمه اول