برتری نفت ایران برابر الاهلی عربستان در پایان نیمه نخست