نفت تهران در نیمه نخست دیدار با الاهلی عربستان به پیروزی رسید