بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی چندین طرح توسعه‌ای آذربایجان شرقی