کشتی‌گیر قزوینی عنوان سومی مسابقات کشتی با چوخه قهرمانی کشور را کسب کرد