صادرات 3.9 میلیون دلاری سازندگان قطعات خودروی اصفهان