قیمت ۱۴۴۰ تومان برای هر کیلو شیر خام عملیاتی می‌شود