ولایتمداری رمز پیروزی ملت ایران اسلامی در تمامی صحنه ها است