رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش از فردا به مدت 7 روز آغاز می‌شود